Indendørstrapper

Hos Klemas Trapper inddeler vi indendørstrapper i 3 kategorier -  erhvervs trapper, bolig trapper og private trapper.

Private trapper omfatter alle ståltrapper uden offentlig adgang, fra en lille hemsetrappe som blot skal give adgang til, næste etage. Til vores elegante envangede trappe "hvalskelet" som i sig selv udgør et skulpturelt design element i boligen. "Hvalskelet" kan udføres som ligeløbstrappe, 1/4 svingstrappe 1/2 svingstrappe eller S-svingstrappe.

Erhvervstrapper er trapper med offentlig adgang i skoler, kontorer, butikker, Idrætshaller mm. der er et særligt regelsæt I bygningsreglementet disse skal overholde med hensyn til brandsikkerhed R 30, gangforhold med mere.

Boligtrapper er trapper der typisk giver adgang til flere boligenheder, enten som klassiske trappeopgange eller som enkelttrapper der betjener boligenhederne via en svalegang. For disse gælder som for Erhvervstrapper at der er et særligt regelsæt i Bygningsreglementet, de skal overholde med hensyn til Brandsikkerhed R 30 og gangforhold mm.

Gelændere kan monteres i et væld af design, overordnet gælder dog ar åbninger max må være 89 mm og der skal være håndliste i en højde af ca 850 mm.

For alle indendørstrapper, vindeltrapper, spindeltrapper eller ligeløbstrapper, gælder som for andet bygningsstål at alle ståltrapper skal være, CE mærkede trapper, Klemas trapper udfører kleinsmede arbejde i exc. 2